Vrij en pijnloos bewegen

Ons bewegingsapparaat vormt een belangrijke schakel in onze gezondheid. Soepel en pijnvrij bewegen zijn een evidentie, tot er iets niet functioneert. Ons team helpt u uw evenwicht in uw bewegingsapparaat terug te vinden en te herwinnen.

 

 

 

 

OSTEOPATHIE

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze die uitgaat van de veronderstelling dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed heeft op de gezondheid.  Osteopaten zijn in staat  om een dergelijke dysfunctie met hun handen op te sporen en door middel van manuele technieken weer beweeglijker te maken. Lees meer

KINESITHERAPie

De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen en dan voornamelijk in een context van gezond functioneren. Het kinesitherapeutisch domein wordt daarbij ondersteund door een eigen wetenschappelijk kader binnen de medische wetenschappen.

De kinesitherapeutische hulpverlening  richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt  aan zijn herstel. Door rekening te houden met de meest functionele aspecten van de patiënt streeft hij ernaar om de fysische mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen.

Het is belangrijk bij elke patiënt goed af te wegen met welke behandelingsmethode hij of zij het meeste baat zou hebben. Na een grondige kennismaking maken we samen een planning op met de ideale frequentie en de aangewezen behandelingstechnieken.

Elke behandelingsreeks start met een anamnese (vraagstelling) en een kinesitherapeutisch klinisch onderzoek waarin een aantal doelstellingen vastgelegd worden. Indien nodig wordt de patiënt voor verder onderzoek/behandeling doorverwezen binnen of buiten de groepspraktijk.

 Lees meer
EN 3 kinesitherapeuten en 2 osteopaten op hetzelfde adres
EN Beweging in balans