kinesitherapie EN

SHOCKWAVE

MOTORISCHE REVALIDATIE

BEKKENBODEMTHERAPIE

NEUROLOGISCHE THERAPIE

PRE-POSTNATALE BEGELEIDING

ENDERMOLOGIE

MANUELE THERAPIE

SPORTLETSELS

Deze kinesisten kunnen u helpen EN


Fabienne Robert


Paul Meert


Staf Moyson
veelgestelde vragen

Is er een terugbetaling door het ziekenfonds?

Over het algemeen geldt een terugbetaling van ongeveer 60% voor de behandelingen kiné.

Is er een terugbetaling door het ziekenfonds?OSTEOPATHIE

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze die uitgaat van de veronderstelling dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed heeft op de gezondheid.  Osteopaten zijn in staat  om een dergelijke dysfunctie met hun handen op te sporen en door middel van manuele technieken weer beweeglijker te maken. Lees meer

KINESITHERAPie

De kinesitherapeut richt zich vooral op het menselijk bewegen en dan voornamelijk in een context van gezond functioneren. Het kinesitherapeutisch domein wordt daarbij ondersteund door een eigen wetenschappelijk kader binnen de medische wetenschappen.

De kinesitherapeutische hulpverlening  richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt  aan zijn herstel. Door rekening te houden met de meest functionele aspecten van de patiënt streeft hij ernaar om de fysische mogelijkheden, activiteiten en participatie van de patiënt te bevorderen.

Het is belangrijk bij elke patiënt goed af te wegen met welke behandelingsmethode hij of zij het meeste baat zou hebben. Na een grondige kennismaking maken we samen een planning op met de ideale frequentie en de aangewezen behandelingstechnieken.

Elke behandelingsreeks start met een anamnese (vraagstelling) en een kinesitherapeutisch klinisch onderzoek waarin een aantal doelstellingen vastgelegd worden. Indien nodig wordt de patiënt voor verder onderzoek/behandeling doorverwezen binnen of buiten de groepspraktijk.

 Lees meer
EN 3 kinesitherapeuten en 2 osteopaten op hetzelfde adres
EN Beweging in balans