kinesitherapie


Bekkenbodemtherapie/revalidatie

Bekkenbodemtherapie is een methode waarbij u leert de spieren van de bekkenbodem te voelen en bewust te gebruiken. Omdat u de spieren van de bekkenbodem zelf niet kunt zien, is het soms moeilijk om ze goed te gebruiken en te trainen. De bekkenbodemspieren kunnen te zwak of te gespannen zijn, of niet op het juiste moment aanspannen. Binnen onze praktijk wordt gebruik gemaakt van een bio-feedbacktoestel, waardoor u bewust kan worden van de toestand van de bekkenbodem en de gepaste oefeningen kan doen.


Door verkeerd gebruik van de bekkenbodemspieren kunnen allerlei klachten ontstaan, zoals: 
-ongewild verlies van urine en/of ontlasting 
-niet te onderdrukken aandrang om te plassen en/of te ontlasten,veel te vaak plassen 
-moeizaam kwijt kunnen van ontlasting 
-pijnklachten in de onderbuik, rond de anus of de geslachtsdelen 

Ook is bekkenbodemtherapie ook zinvol bij:
-gevolgen van verzakkingen van blaas, baarmoeder of darmen 
-voor en na operaties in de onderbuik (gynaecologische, urologische, colorectale en prostaat operaties) 

Voor de behandeling van bekkenbodemklachten komen zowel vrouwen als mannen in aanmerking.Deze kinesisten kunnen u helpen


Fabienne Robert


Paul Meert


Staf Moyson
veelgestelde vragen

Is er een terugbetaling door het ziekenfonds?

Over het algemeen geldt een terugbetaling van ongeveer 60% voor de behandelingen kiné.

Is er een terugbetaling door het ziekenfonds?OSTEOPATHIE

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze die uitgaat van de veronderstelling dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed heeft op de gezondheid.  Osteopaten zijn in staat  om een dergelijke dysfunctie met hun handen op te sporen en door middel van manuele technieken weer beweeglijker te maken. Lees meer

KINESITHERAPie

De kinesitherapeut  richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt  aan zijn herstel. Een behandeling kinesitherapie gebeurt op voorschrift van een arts.

Bij elk probleem wordt afgewogen met welke behandelingsmethode de patiënt het meeste baat zal hebben. Na een grondige kennismaking wordt  een planning opgemaakt met de ideale frequentie en de aangewezen behandelingstechnieken.

 

 Lees meer
3 kinesitherapeuten en 2 osteopaten op hetzelfde adres
Beweging in balans