kinesitherapie


Manuele therapie

Manuele therapie is een specialisatie binnen de kinesitherapie in het domein van de neuromusculoskeletale dysfuncties (slecht functioneren van zenuw-spier-skelet). Hierbij maakt de manueel therapeut als gezondheidsdeskundige gebruik van gespecialiseerde technieken en inzichten in de beweging van het lichaam.

Vanwege zijn specifieke kennis en vaardigheden op het terrein van diagnostiek en therapie bij neuromusculoskeletale aandoeningen kan de manueel therapeut via mobilisatietechnieken, oefeningen en advies de werking van het lichaam optimaliseren.

Hierbij is er bijzondere aandacht voor de onderlinge samenwerking van spieren, gewrichten en zenuwen in wervelkolom en extremiteiten. Er is eveneens aandacht voor het functioneren van de patiënt binnen een breed bio-psycho-sociaal kader. Dit wil zeggen dat psychische, sociale en emotionele factoren de uitingsvorm van uw klacht kunnen beïnvloeden. Een patiënt bij wie deze binding sterk is, heeft een andere aanpak nodig dan een persoon waar deze binding minder sterk is.

Daarnaast vertaalt onze visie op gezondheid zich naar een actieve rol van de patiënt waarin eigen verantwoordelijkheid over gezond worden en gezond blijven centraal staan.

Verbeteren van de levenskwaliteit van de patiënt is de uiteindelijke doelstelling. 

 

In het algemeen is manuele therapie geschikt voor een heel aantal klachten:

 • hoofd- en nekpijn 
 • nek- en schouderklachten, evt. met uitstralende pijn tot in de armen;        
 • klachten hoog in de rug met rib- en borstpijn; 
 • Whiplash en andere posttraumatische klachten 
 • Peesaanhechtingsproblemen (tennis/golfelleboog, achillespees, …) 
 • Pijn en/of stijfheid in heup, knie, voet, schouder, elleboog en handen 
 • Bekkeninstabiliteit en liesproblematiek
 • Begeleiding tijdens en na zwangerschap 
 • Sportblessures: tendinitis, krampen, verstuikingen, … 
 • Hoofdpijn (migraine, spanningshoofdpijn, …) 
 • (Rest)klachten na operaties (littekenvorming, verklevingen) 
 • Duizeligheid en/of concentratieproblemen
 • Tinnitus (oorsuizen)
 • Kaakgewrichtsproblemen 

 

BEHANDELING

Bij de behandeling worden alleen de handen gebruikt om via directe of indirecte technieken de beweeglijkheid van alle weefsels en gewrichten te herstellen. Deze technieken kunnen zijn: manipulaties, mobilisaties, muscle energy techniques, harmonics, oscillaties, weke delen technieken ,…

Ook tijdens de behandeling maakt de manueel therapeut gebruik van specifieke bewegingen in de gewrichten. De manueel therapeut probeert opgeheven beweeglijkheid te herstellen of een teveel aan beweging te stabiliseren door middel van training. Soms vult de manueel therapeut deze behandeling aan met manipulaties.

 Deze kinesisten kunnen u helpen


Fabienne Robert


Paul Meert


Staf Moyson
veelgestelde vragen

Is er een terugbetaling door het ziekenfonds?

Over het algemeen geldt een terugbetaling van ongeveer 60% voor de behandelingen kiné.

Is er een terugbetaling door het ziekenfonds?OSTEOPATHIE

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze die uitgaat van de veronderstelling dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed heeft op de gezondheid.  Osteopaten zijn in staat  om een dergelijke dysfunctie met hun handen op te sporen en door middel van manuele technieken weer beweeglijker te maken. Lees meer

KINESITHERAPie

De kinesitherapeut  richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt  aan zijn herstel. Een behandeling kinesitherapie gebeurt op voorschrift van een arts.

Bij elk probleem wordt afgewogen met welke behandelingsmethode de patiënt het meeste baat zal hebben. Na een grondige kennismaking wordt  een planning opgemaakt met de ideale frequentie en de aangewezen behandelingstechnieken.

 

 Lees meer
3 kinesitherapeuten en 2 osteopaten op hetzelfde adres
Beweging in balans