kinesitherapie


Neurologische therapie/revalidatie

Neurologische revalidatie heeft als doel het  herwinnen van de normale dagelijkse activiteiten van de patient. De behandeling  kinesitherapie beoogt via verschillende niveaus in te werken op functies die nodig zijn voor het kunnen uitvoeren van deze activiteiten (bijvoorbeeld stappen, transfers, ...).


Patiënten kunnen bij ons  hun revalidatie starten of verderzetten  na een verblijf in een revalidatiecentrum.

?

?

Indicaties neurologie

?

  •  Hemiplegie/CVA (herseninfarct, -bloeding)
  •  Hersenletsel door ongeval
  •  Andere niet aangeboren hersenletsels (na operatie, tumor, ...)
  •  Ziekte van Parkinson
  •  Multiple Scerlose
  •  Dwarslaesie
  •  Polyneuropathieën


Deze kinesisten kunnen u helpen


Fabienne Robert


Paul Meert


Staf Moyson
veelgestelde vragen

Is er een terugbetaling door het ziekenfonds?

Over het algemeen geldt een terugbetaling van ongeveer 60% voor de behandelingen kiné.

Is er een terugbetaling door het ziekenfonds?OSTEOPATHIE

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze die uitgaat van de veronderstelling dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed heeft op de gezondheid.  Osteopaten zijn in staat  om een dergelijke dysfunctie met hun handen op te sporen en door middel van manuele technieken weer beweeglijker te maken. Lees meer

KINESITHERAPie

De kinesitherapeut  richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt  aan zijn herstel. Een behandeling kinesitherapie gebeurt op voorschrift van een arts.

Bij elk probleem wordt afgewogen met welke behandelingsmethode de patiënt het meeste baat zal hebben. Na een grondige kennismaking wordt  een planning opgemaakt met de ideale frequentie en de aangewezen behandelingstechnieken.

 

 Lees meer
3 kinesitherapeuten en 2 osteopaten op hetzelfde adres
Beweging in balans