Vrij en pijnloos bewegen

Ons bewegingsapparaat vormt een belangrijke schakel in onze gezondheid. Soepel en pijnvrij bewegen zijn een evidentie, tot er iets niet functioneert. Ons team helpt u uw evenwicht in uw bewegingsapparaat terug te vinden en de verschillende functies te herwinnen.

 

BVBA Beweging in Balans

Bergestraat 70

1730   Asse

ondernemingsnummer BE 0568 762963

bevoegde toezichthoudende autoriteit: provinciale geneeskundige commissie, Philipssite 3B bus 1, 3001 Leuven-Heverlee

 

 

 

 

OSTEOPATHIE

Osteopathie is een alternatieve geneeswijze die uitgaat van de veronderstelling dat een verminderde beweeglijkheid van weefsels en structuren in het lichaam een nadelige invloed heeft op de gezondheid.  Osteopaten zijn in staat  om een dergelijke dysfunctie met hun handen op te sporen en door middel van manuele technieken weer beweeglijker te maken. Lees meer

KINESITHERAPie

De kinesitherapeut  richt zich in het algemeen op het behoud en het vergroten van de kwaliteit van het bewegen. De kinesitherapeut werkt samen met de patiënt  aan zijn herstel. Een behandeling kinesitherapie gebeurt op voorschrift van een arts.

Bij elk probleem wordt afgewogen met welke behandelingsmethode de patiënt het meeste baat zal hebben. Na een grondige kennismaking wordt  een planning opgemaakt met de ideale frequentie en de aangewezen behandelingstechnieken.

 

 Lees meer
3 kinesitherapeuten en 2 osteopaten op hetzelfde adres
Beweging in balans